STT Module Mô tả
1 Quản trị hệ thống Các module thiết lập các cấu hình cho toàn bộ website Xem chi tiết
 • Đăng nhập hệ thống
 • Cấu hình hệ thống (các cài đặt chung, cài đặt thành viên, cài đặt bảo mật, cài đặt kết nối)
 • Xóa dữ liệu, rác, sao lưu dữ liệu
 • Lịch sử đăng nhập hệ thống
 • Quản lý menu của website
 • Quản lý tài khoản ngân hàng của khách hàng
2 Khách hàng Các tính năng liên quan đến khách hàng của website Xem chi tiết
 • Thành viên đăng ký/đăng nhập
 • Đăng nhập bằng facebook/google
 • Quên mật khẩu, khôi phục mật khẩu bằng email hoặc sms
 • Trang cá nhân, chỉnh sửa thông tin tài khoản
 • Lịch sử đăng nhập tài khoản
 • Thêm/sửa/xóa/khóa thành viên trong trang quản trị
 • Trang danh sách, lọc, tìm kiếm thành viên
 • Đăng nhập vào tài khoản khách hàng từ trang quản trị
 • Quản lý thêm/sửa/xóa nhóm thành viên
 • Quản lý quyền hạn và vai trò
   
3 Tin tức Trang tin tức đơn giản giúp bạn đăng tải các thông tin và sự kiện Xem chi tiết
 • Quản lý thêm/sửa/xóa các bài viết
 • Danh sách tin tức trong trang quản trị
 • Cấu hình Seo Onpage cho từng bài viết
 • Tạo danh mục tin tức
 • Hiển thị tin tức theo danh mục
 • Hiển thị chi tiết bài viết
 • Đa ngôn ngữ
 • Quản lý tags
 • Hiển thị tin mới nhất, tin cùng chủ đề
4 Trình diễn ảnh Quản trị các loại ngôn ngữ và biên dịch trực tuyến Xem chi tiết
 • Quản lý thêm/sửa/xóa các loại ngôn ngữ
 • Dịch và xuất bản ngôn ngữ trong trang quản trị
 • Hiển thị phần thay đổi ngôn ngữ ở trang người dùng
 • Thiết lập ngôn ngữ mặc định cho từng thành viên
   
5 Khối dữ liệu Quản trị các khối dữ liệu động trên giao diện website Xem chi tiết
 • Quản lý thêm/sửa/xóa các khối dữ liệu
 • Thêm nội dung cho khối dữ liệu
 • Hiển thị khối dữ liệu ở trang người dùng
6 Số dư ví Cho phép người dùng trên website để giao dịch mua hàng Xem chi tiết
 • Nạp tiền cho ví trong trang quản trị
 • Rút tiền từ ví trong trang quản trị
 • Hiển thị số dư ví tại trang người dùng
 • Lịch sử ví, lọc/tìm kiếm
 • Tạo yêu cầu nạp tiền vào ví tại trang người dùng
 • Lịch sử nạp tiền
 • Tạo yêu rút tiền từ ví về ngân hàng
 • Lịch sử rút tiền
 • Danh sách yêu cầu nạp/rút tiền trong quản trị. Xử lý yêu cầu nạp rút (chấp nhận/hủy yêu cầu)
 • Thành viên thêm/xóa các ngân hàng nhận tiền
7 Cổng thanh toán Các phương thức thanh toán online/offline cho website Xem chi tiết
 • Quản lý cài đặt, tắt, bật các cổng thanh toán
 • Cấu hình phí nạp, rút, chuyển theo từng nhóm người dùng cho từng loại cổng thanh toán
 • Danh cách các cổng thanh toán đã cài đặt và chưa cài đặt
 • Hỗ trợ các cổng cơ bản sau: Chuyển khoản ATM, nạp thẻ
 • Cấu hình kết nối thanh toán, tạo yêu cầu thanh toán cho đơn hàng
 • Lịch sử thanh toán
 • Tự động cập nhật trạng thái thanh toán
8 Bán thẻ Bán các loại mã thẻ dưới dạng mã văn bản Xem chi tiết
 • Quản lý thêm/sửa/xóa sản phẩm
 • Danh sách sản phẩm, lọc, tìm kiếm sản phẩm
 • Quản lý thêm/sửa/xóa danh mục sản phẩm
 • Quản lý thêm/sửa/xóa các mệnh giá, chiết khấu theo nhóm
 • Cấu hình giá nhập, giá bán theo nhóm người dùng và các loại tiền tệ
 • Cấu hình Seo Onpage cho từng sản phẩm
 • Quản lý đơn mua hàng, các chức năng xử lý đơn hàng
 • Thống kê bán hàng
 • Hiển thị danh sách sản phẩm theo danh mục
 • Hiển thị chi tiết sản phẩm
 • Lịch sử mua hàng của người dùng
 • Chi tiết đơn hàng, in mã, copy mã thẻ
9 Trang chủ Các bố cục, dữ liệu hiển thị trên trang chủ của website Xem chi tiết
 • Giao diện mặc định
 • Tương thích với phần lớn các thiết bị di động hiện tại
 • Hỗ trợ sitemap với phần sản phẩm, tin tức
 • Seo Onpage chuẩn google
 • Rewrite đường dẫn website chuẩn google